Informační portál o školách

Místní akční plán vzdělávání na Kolínsku

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků.

Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků.

eumst Podlipansko Kolín Maszalabi MAP